Overzicht

Terug naar volledige pagina
« Terug

2016.02 Decubitusbeleid: laagste prevalentiecijfer in 2015

In 2015 zijn er op de verblijfsafdelingen 5.918 patiënten gescreend. Hiervan zijn er 5.028 (= 85%) aan een risicoanalyse voor decubitus onderworpen waaruit er daadwerkelijk 1.138 (= 19%) risicopatiënten op decubitus zijn geselecteerd. Eén op 5 opgenomen patiënten is dus een risicopatiënt.

Dit geeft de volgende prevalentiecijfers:

1.    De gemiddelde totale prevalentie decubitus (= intern + extern ontstaan) bedraagt 6.2%.
2.    De gemiddelde prevalentie decubitus intern ontstaan = 3.8% (61.30% van de totale prevalentie).
3.    De gemiddelde prevalentie decubitus intern ontstaan – Cat.I (= Niet Wegdrukbare Roodheid) = 1.9%. NWR is op zich geen decubitusletsel maar een alarmteken dat preventiemaatregelen moeten opgestart of opgedreven worden. M.a.w. is dit gemiddelde prevalentiecijfer 1.9% het percentage decubitusletsels die binnen AZ Nikolaas in 2015 ontstaan zijn. Het laagst gemeten jaarcijfer binnen de geschiedenis van ons ziekenhuis.