Asset Publisher

Return to Full Page
« Back

2016.11 IBD-verpleegkundige in AZ Nikolaas

Patiënten met chronische darmziekten (IBD, Inflammatory Bowel Diseases)zoals bijvoorbeeld de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa kunnen voortaan terecht bij de IBD -verpleegkundige.

Een IBD-verpleegkundige staat patiënten bij in het leren omgaan met hun chronische aandoening en de gevolgen daarvan op hun dagelijkse leven. De verpleegkundige bespreekt met de patiënt alle mogelijke onderwerpen die met het ziekteproces te maken hebben.

Daarnaast informeert en ondersteunt de verpleegkundige ook huisartsen en collega-verpleegkundigen van de verblijfsafdelingen. Sensibilisatie, de organisatie van bijscholingen en het ter beschikking stellen van informatie kunnen bijdragen tot een kwaliteitsvolle en veilige zorg voor deze specifieke patiëntengroep en behoort ook tot het werkgebied.