Web Content Display

Moedervriendelijke initiatieven

 

AZ Nikolaas is een babyvriendelijk ziekenhuis en binnen deze criteria worden ook moedervriendelijke initiatieven genomen:

  • Het is toegelaten dat er buiten de partner nog één persoon extra aanwezig is tijdens de arbeid en bevalling. Deze persoon kan een positieve invloed hebben en zorgen voor emotionele ondersteuning.
  • Het is ook toegelaten dat vrouwen drinken en indien gewenst iets licht eten tijdens de arbeid.
  • Vrouwen worden aangemoedigd om medicijnvrije methoden te overwegen om de pijn te verzachten. Uiteraard respecteren we de voorkeur van de vrouw.
  • Vrouwen worden aangemoedigd om rond te wandelen tijdens de arbeid en om de houding van hun keuze aan te nemen tijdens hun bevalling.
  • Er wordt zorg aangeboden waarbij onnodige medische interventies vermeden worden zoals het inleiden van de arbeid (inductie, het kunstmatig breken van de vliezen, het toedienen van een knip (episiotomie), het versnellen van de arbeid, kunstverlossingen en keizersnedes (dit volgens de richtlijnen van het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg).
  •