Affichage de contenus web

Andere leveringen

 

Deze rubriek bevat de medische verstrekkingen die elders niet aan bod komen. Het gaat hierbij om producten zoals bloed, bloedplasma, bloedderivaten, gipsbanden en ander gipsmateriaal, radio-isotopen, moedermelk en ontsmettende baden.

Deze zijn gedeeltelijk of volledig ten laste van de patiënt en worden op de factuur duidelijk omschreven.

 

Voorbeeld: