Affichage de contenus web

Deel 1: Begeleidende brief

 

De begeleidende brief heet 'Uittreksel verpleegnota bestemd voor de patiënt' en bevat een kader waarin opgenomen is: factuurnummer, naam patiënt en bijhorend patiëntnummer, geboortedatum van de patiënt, contactnummer, opmaak- en verzenddatum factuur, uw ziekenfonds en de verblijfsperiode in het ziekenhuis.

 

Vervolgens vindt u de nodige contactgegevens binnen het ziekenhuis.

 

Voor meer informatie over de inhoud van de factuur kunt u terecht bij:

Financieel aanspreekpunt

Moerlandstraat 1

9100 Sint-Niklaas

03 760 79 18 (08.30 uur tot 16.30 uur)

fasp@aznikolaas.be

 

Voor meer informatie omtrent de betalingsmodaliteiten kunt u terecht bij:

Dienst Debiteuren

Moerlandstraat 1

9100 Sint-Niklaas

03 760 83 30

debiteuren@aznikolaas.be

 

Vermeld bij uw vragen steeds het factuurnummer.

 

Tot slot vindt u het overschrijvingsformulier. Hierop vindt u het rekeningnummer van het ziekenhuis en de betalingsreferentie.