Agrégateur de contenus

Revenir à la page complète
« Retour

2016.01 Snoezelkar verwondert kinderen op de kinderafdeling

Op 13 januari 2016 verwelkomt de kinderafdeling een snoezelkar met allerlei zintuigelijk spelmateriaal. De vzw Kinderkanker, vertegenwoordigd door Eddy Meersman en Jurgen Mol, schonk het materiaal aan AZ Nikolaas. We zijn hen hiervoor uitermate dankbaar.

Via een aanbod van spel en spelmateriaal trachten we het verblijf voor alle kinderen op de kinderafdeling zo aangenaam mogelijk te maken. Voor kinderen met een meervoudige beperking is het echter niet gemakkelijk om aangename activiteiten te bedenken. De snoezelkar* biedt soelaas.

De verrijdbare snoezelkar werd speciaal ontworpen voor kinderen en maakt het mogelijk om elke kamer op de kinderafdeling om te toveren tot een sfeervolle ruimte. Hoofddoel is om overactieve, onrustige en gespannen kinderen te ontspannen door verwondering op te wekken. De snoezelkar kan ook ruimer gebruikt worden, bijvoorbeeld om angstige kinderen tot rust te laten komen, al dan niet in combinatie met andere technieken.

*'Snoezelen' is het stimuleren van verschillende zintuigen door een combinatie van muziek, lichteffecten, trillingen, tastmateriaal en geuren. Deze prettige zintuiglijke ervaringen worden aangeboden in een veilige, warme en rustige omgeving. Snoezelen bevordert op niet-verbale wijze de communicatie met kinderen en laat toe het ganse gezin hierbij te betrekken.