Webcontent weergeven Webcontent weergeven

 

Webcontent weergeven Webcontent weergeven

Webcontent weergeven Webcontent weergeven

Webcontent weergeven Webcontent weergeven

Webcontent weergeven Webcontent weergeven

Webcontent weergeven (Globaal) Webcontent weergeven (Globaal)

Nieuws

Overzicht Overzicht

« Terug

Desinfectieprocedure flexibele scopen

Naar aanleiding van recente rapporten in de media informeren we u graag over de desinfectieprocedures voor flexibele scopen die in AZ Nikolaas gehanteerd worden. Reeds meerdere jaren wordt binnen het AZ Nikolaas een strikte desinfectieprocedure van flexibele scopen gehanteerd. De flexibele scopen die gebruikt worden in de kleinere campussen, waar een eigen state-of-the-art desinfectie-unit niet haalbaar is omwille van de hoge investeringskosten, worden in de desinfectie-unit van campus Sint-Niklaas gereinigd.

 

Een overzicht van onze werkwijze binnen het endoscopisch centrum (gastro-enterologie / pneumologie):

 • Alle flexibele scopen worden in een aparte ruimte gereinigd, gedesinfecteerd en bewaard.
 • Alle handelingen gebeuren door speciaal opgeleide medewerkers van de centrale sterilisatieafdeling, waardoor slechts een beperkt aantal medewerkers (met de nodige expertise) de endoscopen hanteert.
 • De ruimte is opgesplitst in een 'vuile' en een 'reine' zone.
 • Alle endoscopen worden eerst manueel gereinigd en geborsteld in een speciale, grote reinigingstafel, voorzien van o.a. perslucht en waterpistolen.
 • De desinfectietoestellen werken met het minder toxische perazijnzuur.
 • De endoscopen worden in speciale kasten gedroogd en bewaard.
 • Alle stappen van het proces worden met behulp van scanners geregistreerd: enkel indien alle stappen correct zijn uitgevoerd kan de endoscoop weer gebruikt worden.
 • Al deze stappen worden ook periodiek gecontroleerd en op verschillende momenten in de cyclus worden er regelmatig stalen van het spoelwater genomen voor analyse door de dienst ziekenhuishygiëne.
 • De reiniging-, desinfectie- en droogtoestellen zijn onderhevig aan een lopend ondhoudscontract en worden minstens twee maal per jaar onderhouden (inbegrepen de systematische vervanging van filters).
 • De reiniging- en desinfectietoestellen vormen mee onderdeel van een jaarlijks validatietraject door een neutrale controlefirma.
 • Een aparte multidisciplinaire werkgroep (artsen, directie, apotheek en CSA) monitort dit hele proces en stuurt bij waar nodig.
 • Uiteraard gebruiken we al jaren enkel 'single use' endoscopiemateriaal (zoals biopsietangen en afsluitdopjes) maar ook waterreservoirs en dergelijke worden volgens strikte richtlijnen gereinigd en vervangen.

 

Ook binnen andere disciplines, die met flexibele scopen werken (urologie, cardiologie, NKO,...), wordt gebruik gemaakt van beschermmiddelen en een gevalideerd desinfectieproces.


De som van alle bovenstaande maatregelen borgt de kwaliteit van het desinfectieproces op hoog niveau. De desinfectie-unit flexibele scopen van AZ Nikolaas heeft bovendien op vrijwillige basis deelgenomen aan de werkbezoeken van Zorginspectie bij het opstellen van het eisenkader.


Het AZ Nikolaas en de dienst Gastro-enterologie geloven rotsvast in het belang van een kwaliteitsvolle endoscopie-eenheid. We gaan dan ook voor de hoogst mogelijke kwaliteitsnormen en blijven onze processen strikt opvolgen en kritisch bijsturen waar mogelijk.