Webcontent weergeven

Verblijfskosten

 

Dit zijn de kosten voor elke dagopname en hospitalisatiedag met overnachting (verpleegdag). De dag van opname en de dag van ontslag worden aanzien als 1 verpleegdag, behalve indien u opgenomen werd voor 12.00 uur en ontslagen werd na 14.00 uur.

 

Indien u tijdens de ziekenhuisopname op verschillende diensten verblijft, worden het aantal verblijfsdagen opgesplitst per dienst. Zo heeft in onderstaand voorbeeld de patiënt op drie verschillende diensten verbleven.

 

Voorbeeld:

 

Persoonlijk aandeel in de verpleegdag

Ongeacht de kamerkeuze betaalt u voor uw verblijf een persoonlijk aandeel per verpleegdag (= verpleegdagprijs) welke wettelijk is vastgelegd en afhankelijk is van de duur van de opname en uw verzekeringsstatuut (het feit of u gerechtigde bent of recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming). Onderstaande bedragen (geactualiseerd op 1 juli 2019) vindt u terug in de kolom ten laste patiënt.

 

  Gerechtigde Gerechtigde met kind(eren) ten laste Kinderen ten laste van gerechtigden + Langdurig werklozen (> 1 jaar) en hun personen ten laste Rechthebbenden met verhoogde tegemoetkoming en hun personen ten laste
Dag 1 € 43,52 / dag € 43,52 / dag € 33,04 / dag € 5,77 / dag
Dag 2 t.e.m. dag 90 € 16,25 / dag € 16,25 / dag € 5,77 / dag € 5,77 / dag
Vanaf dag 91 € 16,25 / dag € 16,25 / dag € 5,77 / dag € 5,77 / dag

 

De patiënt in het voorbeeld is een rechthebbende met verhoogde tegemoetkoming. Deze dient dus per dag € 5,44 te betalen: 31 x 5,44 = € 168,64. Heden zou dit dus 31 x € 5,77 zijn = € 178,87

 

In ons ziekenhuis bedraagt de totale verblijfskost € 462,70 per dag opname (€ 556,75 voor dienst Palliatieve zorg; € 244,79 voor Sp-dienst = gespecialiseerde dienst voor behandeling en revalidatie van patiënten met bepaalde aandoeningen en/of een dienst geriatrie). Indien u niet in regel bent met uw ziekenfonds moet u dit bedrag volledig zelf betalen.

 

 

Kamersupplement

Bovenop het persoonlijk aandeel worden er kamersupplementen aangerekend als u kiest voor een éénpersoonskamer. Bij verblijf in een tweepatiëntenkamer (ook bij dagopname) is het wettelijk verboden kamersupplementen aan te rekenen.

Bij opname tekent u een opnameverklaring waarop de keuze van kamer vermeld staat. Wees u ervan bewust dat de keuze een impact heeft op het bedrag van de uiteindelijke factuur.

 

Een overzicht van de verschillende kamertypes en hun supplement in AZ Nikolaas:

Type kamer Kamersupplement
Tweepersoonskamer € 0 / dag
Eénpersoonskamer € 50 / dag
Eénpersoonskamer met douche materniteit € 55 / dag
Comfortkamer materniteit € 60 / dag
Luxekamer materniteit € 80 / dag
Super de luxe kamer materniteit € 130 / dag

 

De patiënt in het voorbeeld hierboven tekende voor een éénpersoonskamer van 1 tot en met 27 januari. Voor deze 27 dagen wordt een kamersupplement aangerekend van € 50. 27 x 50 = € 1350.

 

Wordt u opgenomen in een éénpersoonskamer omdat er geen andere kamer vrij is of omdat uw medische toestand dat vereist, dan worden geen kamersupplementen aangerekend. Bij opname in of verplaatsing naar de dienst Intensieve zorgen of de Spoedgevallendienst, wordt voor de duur van het verblijf op deze dienst geen kamersupplement aangerekend. Wanneer een kind wordt opgenomen samen met een begeleidende ouder wordt eveneens geen kamersupplement aangerekend.