Webcontent weergeven

Voordelen

 

Het verloningspakket dat we jou aanbieden wanneer je bij AZ Nikolaas start, wordt samengesteld door o.a. de functie en het type contract. In de loop van het selectieproces nemen we de tijd om hierbij stil te staan.

Hieronder vind je een overzicht van de courante voordelen.

Webcontent weergeven

Overname anciënniteit

Bij contracten van onbepaalde duur wordt bekeken in welke mate relevante anciënniteit, vanuit vorige tewerkstellingen, kan worden overgenomen voor de bepaling van het aanvangsloon.

Extra vergoedingen voor onregelmatige prestaties

 • 19 - 20 uur : + 20%
 • Na 20 uur : + 35%
 • Zaterdag : + 30%
 • Zon- en feestdagen : + 60%
 • Onderbroken dienst (= eerder uitzonderlijk) : 80% op zondag / + 50% op andere dagen
 • Oproeppremie (= op vraag van de werkgever, binnen de 48 uur, een onverwachte wijziging van shift of een extra te presteren dag/shift) : + 25%
 • Passieve wacht (= permanentie thuis vereist) : + 20%
 • Actieve wacht (= actieve tewerkstelling in het ziekenhuis tijdens de wachtdienst) : + 100% op feestdagen / + 60% op zondagen / + 35% op andere dagen.

Hospitalisatieverzekering

Wordt gratis voorzien voor alle medewerkers met een contract van onbepaalde duur. Partner en/of kinderen kunnen tegen een groepstarief aangesloten worden. De verzekering gaat onmiddellijk in zonder wachttijd of medische vragenlijst.

Medewerkers met een contract van bepaalde duur (korter dan één jaar) kunnen eveneens aansluiten mits het betalen van een bijdrage. Van zodra zij een contract van onbepaalde duur verwerven of van zodra zij langer dan één jaar in dienst zijn, valt deze bijdrage weg (niet retroactief).

Vakantie

 • Bij een voltijdse tewerkstelling (38 uur/week) heb je recht op 24 betaalde vakantiedagen en 11 betaalde feestdagen.
 • Na 3, 8, 14, 19 en 25 jaar effectieve arbeid in ons ziekenhuis wordt één extra betaalde vakantiedag toegekend en dit met een maximum van vijf dagen.
 • Vanaf 45 of 50 jaar (afhankelijk van de functie) maak je aanspraak op arbeidsduurvrijstelling. Bijvoorbeeld: een verpleegkundige die voltijds werkt, heeft vanaf 45 jaar recht op 96 uur extra verlof, een administratief medewerker die 100% werkt, heeft vanaf 50 jaar recht op 38 uur extra verlof.

 

Woon-werk verkeer

 • Kilometervergoeding indien je met de wagen komt.
 • Gratis afgesloten personeelsparking in de buurt van het ziekenhuis.
 • Gratis treinabonnement (tweede klasse) indien dit jouw vervoermiddel is naar onze organisatie.
 • Medewerkers die met de fiets naar het werk komen, krijgen een vergoeding van 0,23 euro per gereden kilometer.

 

 

 

 

 

Personeelsrestaurant

   

Als medewerker kan je, tegen verlaagde tarieven, gebruik maken van de faciliteiten van de cafetaria (warme maaltijd, koude schotel, belegde broodjes, soep, enz.)

 

 

 

 

 

Kinderdagverblijf

Het kinderdagverblijf van het ziekenhuis is gelegen in Sint-Niklaas en is bestemd voor kinderen van personeelsleden. Ze hebben een capaciteit van 24 kindjes tot de leeftijd van drie jaar en zijn open elke werkdag van 06.30 uur tot 18.30 uur.

Personeelsvereniging

Elke medewerker is automatisch lid van de personeelsvereniging.

 • Ze organiseren regelmatig eenmalige activiteiten zoals bijvoorbeeld de afvaart van de Lesse, een halloweenwandeling, bezoek aan de sterrenwacht, ...
 • Ze bedingen financiële voordelen:
  - kortingen en gunsttarieven bij diverse handelaars;
  - goedkoop tarief (bij bepaalde artsen) bij opname of consultatie;
  - bij opname van een medewerker in het ziekenhuis dient er voor een éénpersoonskamer geen supplement te worden betaald. Aan artsen wordt gevraagd om geen honorariumsupplement aan te rekenen aan onze medewerkers.

 

Jaarlijkse medewerkersactiviteiten

    

De jaarwisseling staat ook binnen AZ Nikolaas synoniem voor 'feestperiode'. Elke jaar komt de Sint langs en brengt hij cadeautjes mee voor alle kinderen van de medewerkers (tot de leeftijd van 10 jaar). Een paar weken later is elke medewerker uitgenodigd op een dansfeest om het nieuwe jaar te verwelkomen.

 

 

 

 

 

Eindejaars- en attractiviteitspremie

Vakantieopvang voor kinderen van medewerkers tussen 3 en 14 jaar

 • Gedurende minimaal 6 weken tijdens de maanden juli en augustus
 • Op een locatie dichtbij het ziekenhuis
 • Met flexibele opvangmogelijkheden (inschrijving en annulatie van dag tot dag)
 • Met openingsuren van 08.00 tot 18.00 uur tijdens de werkdagen (geen weekend- en feestdagen)
 • Tussenkomst voor de ouders van 15,00 euro per dag
 • Fiscaal attest voor kinderen tot 12 jaar
 

Verzekering gewaarborgd inkomen

Als zieke medewerker kan je voor een bepaalde periode een bijpassing op de uitkering van de mutualiteit ontvangen.

 

Teambuildingsactiviteiten

Samenwerken'is één van onze kerncompetenties binnen AZ Nikolaas. Een hecht team is een dynamisch gegeven. Net omdat we het zo belangrijk vinden voorzien we voor elke medewerker een premie van 30,00 euro op jaarbasis om de banden van je team te versterken.

Welzijnsbeleid

We wensen extra inspanningen te leveren in het kader van het welzijn van en de zorg voor onze medewerkers. Een paar voorbeelden:
- Alle leidinggevenden krijgen een opleiding over het herkennen van signalen met betrekking op stress en burn-out en hoe ze hierop kunnen reageren/anticiperen + intervisie
- Sensibiliseringsactie naar alle medewerkers ter voorkoming van stress en burn-out.
- ….
 

Flexibel werk

Zowel thuiswerk als glijdende uren zijn mogelijk voor een bepaald aantal functies en onder bepaalde voorwaarden.

Comfort fietsers

We zetten extra in op het comfort voor alle collega's die al fietsend op een duurzame manier naar het werk komen (extra fietsplaatsen, fietsstallingen met badgecontrole, ruimtes om kleren te drogen/zich op te frissen, …)

 

Maaltijdcheques

We bieden maaltijdcheques aan met een waarde van 2,70 euro die gebruikt kunnen worden in diverse supermarkten, winkels en restaurants. De werknemersbijdrage per cheque bedraagt 1,09 euro.

Webcontent weergeven

(*) Afhankelijk van de functie zijn er nog een aantal bijkomende voordelen zoals bv. een vergoeding voor verpleegkundigen met een beroepstitel, ...

Heb je nog vragen? Altijd welkom bij één van de medewerkers van de dienst Personeel & Organisatie:

 • Els Gillis: 03 760 78 87
 • Grietje Zaman: 03 760 72 81
 • Martine D'hollander: 03 760 79 02
 • Sarah Vermeir: 03 760 78 85
 • Valérie Vermeersch: 03 760 78 86
 • Nancy Rooms: 03 760 79 36
 • Josefien Demeyer: 03 760 78 78