Webcontent weergeven

Opvoeders

Binnen onze setting zijn een 10-tal bachelors in de orthopedagogie werkzaam.

 

Een kind of een jongere is steeds een actieve deelnemer in haar of zijn opvoedingsproces. Wanneer het psychisch functioneren gedurende een langere tijd niet optimaal verloopt, dreigt dit opvoedingsproces vast te lopen. Het verloopt dan niet meer spontaan en vanzelfsprekend. Een orthopedagogische benadering kan dan aan specifieke opvoedkundige noden van het kind een antwoord bieden. Dit orthopedagogisch handelen zal de relatie, het leefklimaat en de leefomgeving zo trachten te sturen en te hanteren dat een stagnerend proces opnieuw op gang komt.