Webcontent weergeven

Verbale Therapie

Binnen onze setting zijn 3 gezinstherapeuten en 7 psychologen werkzaam.

Zij zijn allen opgeleid of in opleiding tot psychodynamisch/systeemtherapeut.

 

Psychotherapeutische kaders
Kinderen en jongeren beschikken nog niet over het abstractievermogen van een volwassene. Het verbale element in de communicatie over en weer tussen therapeut(e) en jongere staat bij een kinder- en jeugdpsychotherapie dan ook minder centraal, er is meer ruimte voor handelend optreden. Dit laat het kind toe op een meer geëigend ontwikkelingsniveau te werken aan zichzelf. Dit komt overigens nog meer aan bod in non-verbale therapieën waarover verder wat meer. Om diezelfde reden gaan therapeuten meestal ook wat soepeler om met het therapiekader. Meer dan bij volwassenen zullen psychotherapeuten bij kinderen- en jongeren ouders en belangrijke steunfiguren bij een behandeling betrekken.

Psychodynamische psychotherapie
Zij hanteren dezelfde uitgangspunten en gaan ervan uit dat wij gevormd worden door belangrijke ervaringen met andere mensen, die een diepe indruk op ons hebben gemaakt. Vele van onze ervaringen, ook vroegkinderlijke, slaan we onbewust op. Deze onbewuste ervaringen sturen deels ons gedrag en onze gevoelens. In therapie kan iemand inzicht verwerven in verborgen gevoelens en gedachten. Daardoor kan iemand de oorsprong van problemen ontdekken, nare ervaringen gaan verwerken, het actuele gedrag aanpassen in nieuwe keuzes.

 

Gezins- en systeemtherapie

Binnen een systeemtherapie kijkt een psychotherapeut vooral naar de wisselwerking tussen mensen. De term "systeem" verwijst naar de sociale systemen of netwerken waarvan iedereen deel uitmaakt zoals het gezin, de partnerrelatie, de werk- en vriendenkring. Relatietherapie en gezinstherapie zijn twee vormen van systeempsychotherapie. Partners of gezinsleden komen dan samen op gesprek. In deze gesprekken zoekt men naar interactiepatronen die moeilijkheden binnen relaties kunnen onderhouden. Dat betekent dus dat een psychische klacht niet alleen vanuit het standpunt van een aangemelde patiënt wordt bekeken.