Webcontent weergeven

MR borsten


 

Algemene informatie


Dit is een onderzoek van de borsten door middel van magnetische resonantie.

Het kan een waardevol aanvullend diagnostisch onderzoek zijn na mammografie en echografie mits goede indicatiestelling. Behalve bij preventieve controle bij een jonge patiënt, gebeurt een MR van de borsten altijd aanvullend op mammografie en echografie. De bevindingen van het MR-onderzoek worden steeds strikt vergeleken met de bevindingen op mammo- en echografie. Soms wordt nadien zelfs een nieuwe gerichte mammo- en/of echografie evaluatie na het MR-onderzoek voorgesteld (tertiair onderzoek).

 

Doel


Indicaties voor MR-onderzoek van de borsten zijn:

–   pre-operatieve oppuntstelling van borstkanker. MR toont beter de uitgebreidheid van het letsel en toont soms bijkomende haarden.

–   post-operatieve opvolging. Op mammo- en echografie is het soms moeilijk een onderscheid te maken tussen litteken en herval.

–   evaluatie van patiënten met borstprothesen: betere evaluatie van complicaties van borstprothesen en volledige evaluatie van het residuele borstweefsel rond de prothesen.

–   ernstige familiale voorbeschikking voor borstkanker, vooral bij patiënten met veel borstklierweefsel, wat de beoordeling op mammografie bemoeilijkt en de betrouwbaarheid vermindert.

–   als alternatief bij jonge patiënt voor mammografie. Het is immers aangetoond dat de borsten onder de leeftijd van 40 jaar en vooral onder de 30 zeer gevoelig zijn voor de nadelige gevolgen van röntgenstralen.

 

Voorbereiding


–   U hoeft niet nuchter te zijn.
–   U doet uw juwelen, horloge, gehoorapparaat, kunstgebit,... uit.
–   U ontkleedt zich tot op het ondergoed. U krijgt van ons een operatieschort die u met de sluiting naar voor aandoet.
–   Bankkaarten en GSM mogen niet mee in de onderzoeksruimte.
–   De verpleegkundige overloopt met u de lijst met absolute en relatieve contra indicaties.

 

Vragenlijst MR

 

Druk de vragenlijst af, vul in en breng mee op de dag van uw onderzoek. U kan dit ook mailen op mmb@aznikolaas.be

 

Vermeld zeker uw naam en geboortedatum.

 

Het onderzoek


U ligt in buiklig op de tafel met de borsten in een specifieke antenne. Deze antenne vangt de verkregen informatie op en stuurt deze door naar de computer die de informatie omzet in een beeld.

 

De armen liggen naar boven. Het onderzoek bestaat uit drie verschillende metingen, elk met hun specifieke geluid. U krijgt hiervoor een hoofdtelefoon, zodat u minder hinder ondervindt van het geluid dat het toestel maakt.

 

Tijdens de laatste meting, die 7 minuten duurt, wordt er een contrastproduct via een infuus in de arm gespoten. Meestal ondervindt u daar geen last van. Als u toch iets zou voelen, bv. een kriebel in de keel, jeuk of kortademigheid, dan dient u het personeel te verwittigen. U krijgt hiervoor tijdens het onderzoek een alarmbelletje zodat u ons op elk moment van het onderzoek kan waarschuwen.

 

Het is zeer belangrijk dat u tijdens het onderzoek zo stil mogelijk blijft liggen, anders kan dit de kwaliteit en de beoordeling van de beelden negatief beïnvloeden.

 

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

 

Nazorg


Het infuus wordt door de verpleegkundige verwijderd. Er is geen specifieke nazorg.

 

Nuttige informatie


–   Bent u nog niet menopauzaal, dient het onderzoek uitgevoerd te worden tussen dag 4 en 14 na het begin van de menstruatie. Indien u een onregelmatige cyclus hebt of het gewoon niet weet omdat u bv. een spiraal hebt of de pil inneemt, dient u dit onderzoek te plannen in overleg met uw behandelende arts (gynaecoloog). Het is in uw eigen belang dat u op het juiste moment komt, het borstklierweefsel gaat immers premenstrueel opzetten wat leidt tot bemoeilijkte interpretatie van het MR-onderzoek. Dit kan aanleiding geven tot overdiagnostiek of misinterpretaties.

–   In geval van hoogdringendheid (bv. pre-operatieve evaluatie van een gezwel), wordt uiteraard uitzondering gemaakt.

–   Heeft u claustrofobie, meld ons dit dan op voorhand. Eventueel kan u dit al melden aan de dokter die het onderzoek voorschrijft. De dokter kan u dan een geneesmiddel meegeven om het angstgevoel te verminderen. U mag in dit geval niet alleen naar het onderzoek komen.

–   Gelieve het meest recente diagnostische mammografie en echografie-onderzoek, wanneer dit niet in het AZ Nikolaas uitgevoerd is, mee te brengen. Het MR-onderzoek van de borsten zal pas definitief door de radioloog verwerkt worden na inzage hiervan. MR-onderzoek is zeer gevoelig voor het opsporen van letsels, maar is niet specifiiek genoeg. De vergelijking met de andere beeldvormingonderzoeken draagt bij tot een correctere interpretatie van het MR-onderzoek. Dit kan bijkomende onderzoeken besparen.

 

 

Hoog risicoprofiel

 

Sinds 1 februari 2016 is het vereist dat de risicostatus van patiënten met een sterk verhoogd risicoprofiel voor borstkanker die een beeldvormend onderzoek (echografie / mammografie / MR) van de borsten ondergaan correct gedocumenteerd wordt.

 

Dit gebeurt door het eenmalig invullen van een notificatieformulier door de verwijzende arts en het ter beschikking stellen van dit formulier in het medisch dossier van de patiënt.

 

Aansluitend dient op het voorschrift (en ook toekomstige voorschriften) het sterk verhoogd risicoprofiel te worden vermeld.

 

Aan de aanvragende artsen van mammografie, echografie van de borsten of MR van de borsten, vragen wij om beide formulieren in te vullen zodat het medisch dossier van de patiënt kan worden vervolledigd.

 

Deze onderzoeken mogen slechts één maal per jaar gebeuren. Indien het toch binnen het jaar gebeurt, vult de verwijzende arts een verantwoordingsformulier in, dat aan onze dienst wordt bezorgd. 

 

U mag dit uiteraard ook mailen mmb@aznikolaas.be, of faxen 03 760 20 90.

 

Het resultaat


Gezien dit een complex onderzoek is met uitgebreide beeldverwerking, kan het 2 tot 3 dagen duren vooraleer de definitieve uitslag bij uw arts is. Gelieve hiermee rekening te houden.